دانلود آهنگ آرمان بختیاری به نام شهلا

آرمان بختیاری به نام شهلا

دانلود آهنگ جدید آرمان بختیاری به نام شهلا

Arman BakhtiariShahla

متن آهنگ آرمان بختیاری به نام شهلا

یه روز ارکه خسته بویی زدست مو وروزگار
بشینی جاربزنی که مونه خوی ول بکنی
یک روز اگر که ازدست من و روزگار خسته بشی

وبشینی وفریاد بزنی که منو میخای ول کنی
مو تونه ول نیکنم ارکه صدبار بُگوی
به همه مردم اگوم که عاشقُم عاشق
من تورا ول نمیکنم اگر صدبارهم بگی
وبه همه مردم خواهم گفت که عاشقتم
ای دل دلم عشقُم کرده ولم شهلا موعاشقم
وای وای وای

https://resanejavan.com/wp-content/uploads/2020/09/Resane.jpg
مو زیو ایترسم که زِ یَک جدا بوئه دستامون
مو ایمیرُم ایر یه روز ترکُم کنی آرمون
من ازاین میترسم که یک روز دستامون ازهم جدا شوند

من می میرم اگر یک روز ترکم کنی وبه آرزوم نرسم
ایمیرُم ایمیرُم ایمیرُم ایمیرُم
می میرم می میرم می میرم می میرم
ایمیرُم نیاهی زِیَک یه روز جدا بوئیم
بری منه ای زندگی به غیر تو ندارُم
من اگر یک روز ازهم جدا بشیم خواهم مُرد
واگر ازپیشم بروی به غیرازتو کسی را ندارم

همه آهنگ های آرمان بختیاری

دانلود آهنگ جدید ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
153,7390
239

برچسب ها : ، ، ، ، ،

دیدگاه خود را بگذارید